csicsergő óvoda csévharasztBemutatkozás
Aktuális
Dolgozóink
Házirend
Közzétételi lista
Óvoda működési szabályzata
Nevelési program
Minőségirányítási program
Középsős kirándulás - Jászberény 2012.
GalériaCSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
2212 Csévharaszt, Ady Endre u. 44.
06-29-493-013

ovoda@csevharaszt.huÜdvözöljük!


Az óvoda – a gyermek életének rövid, de jelentős szakaszában – a családi nevelést segítő, kiegészítő és korrigáló feladatokat lát el. Tudomásul vesszük, és tiszteletben tartjuk a szülők elsődleges jogait a gyermeknevelésben, a gyermekekkel kapcsolatos döntések meghozatalában, s ebben a legjobb szakmai tudásunk szerint segítjük őket. Óvodás gyermekeket az „ész zsarnokságával” nevelni nem lehet, ezért a szeretet és a gondoskodás minden formájával igyekszünk megnyitni lelküket és értelmüket.

Az óvodás gyermekek tanulása elsősorban mintakövetés, utánzás során valósul meg, így a velük kapcsolatba kerülő valamennyi felnőtt pedagógiai modell. Óvodánk minden dolgozója (elsősorban magatartása és beszéde) pozitív modell. Az óvodás gyermeket emberhez méltó jogok és a gyermeki léthez méltó körülmények illetik meg.
 

Gyermekképünk

Minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen csoda, a hozzá elvezető útnak is annak kell lennie.

„ A gyermek Ember. Szellemi, személyes életre, szabadságra és felelősségre, közösségre, nyelvre és kultúrára van rendelve. „- fogalmazta meg Nyíri Tamás -, s valljuk mi is.

                                         Céljaink között kiemelt helyen szerepel:

- az egyszeri és megismételhetetlen gyermeki személyiség adottságainak, képességeinek és szükségleteinek szabad kibontakoztatása az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vételével.

- az embernevelés a kisgyermekkor pszichofizikai lehetőségei között.
- az iskolakezdéshez szükséges képességek alapjainak lerakása, a különböző
műveltségi
területek téma-és tárgyköreinek adaptálása.


Mindehhez olyan óvodai légkört teremtünk, amelyben a gyerekek és a felnőtt is jól érzi magát.


  Az óvoda erősségei

Családias, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, szakmailag felkészült óvodapedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel, szakképzett dajkák segítségével. Pedagógiai hitvallásunk a szeretet, családias, egymásra figyelő, biztonságot nyújtó, a pozitív tulajdonságokat megerősítő, sokszínű óvodai élet.A gyermekek differenciált nevelése, oktatása

Nevelési célunk: befogadó, alkalmazkodó, önmegvalósításra törekvő gyermekek nevelése, akik az óvodai nevelés végére képessé válnak a sikeres iskolai tanulásra. Törekszünk a tevékenységekkel olyan képességek, fejlesztésére, melyeknek saját személyiségük meghagyása mellett képessé teszi őket az iskolai ismeretek befogadására. Megfelelő minőségű és mennyiségű eszközök biztosítják a csoportokban a gyermekek fejlődését a játék- és a tanulási tevékenységek során. Az óvoda udvarán parkosított környezetben az EU-s szabványoknak megfelelő játékok várják, hogy a gyermekek birtokba vegyék őket. Az óvoda környezetében gazdag a természet adta növény-, és állatvilág. A katolikus, a református és az evangélikus egyház hitoktatója a szülők igénye alapján hittan foglalkozást tart az óvodában. A foglalkozások ingyenesek Logopédiai ellátást biztosítunk. Vállaljuk a sérült gyermekek integrált nevelését.www.csicsergoovoda.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!